Історична довідка

У червні 1993 року відбулися установчі збори щодо створення Академії будівництва України, за ініціативою Спілки цивільних інженерів України, підтриманою Міністерством України у справах будівництва і архітектури, державними будівельними корпораціями, науково-дослідними і проектними інститутами, вищими навчальними закладами. Поява організації пов’язана головним чином з необхідністю консолідації творчого потенціалу будівельної галузі, спрямування його на створення і забезпечення високого науково-технічного рівня будівельного виробництва в сучасних умовах.
Установчі збори заснували Академію будівництва України з дня проведення зборів (24 червня 1993 р), затвердили статут, склад організацій-засновників, академіків-фундаторів, обрали Президію.
18 лютого 1994 року Міністерство юстиції України здійснило державну реєстрацію Академії будівництва України (Свідоцтво № 542), затвердило Статут Академії.

 

 

 

 

 

 

 

Першим президентом Академії став один з її засновників – Геннадій Карпович Злобін, гірничий інженер-будівельник, заслужений будівельник УРСР, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ, професор, Голова Державного комітету у справах будівництва УРСР (1975 – 1990), який очолював Академію понад 20 років.

 

26 лютого 2015 року президентом обраний Іван Іванович Назаренко, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ.