Про Академію

Важливим завданням Академії є об’єднання та спрямування можливостей підприємств галузі на забезпечення високого науково-технічного рівня будівництва в сучасних умовах. Зокрема, йдеться про визначення пріоритетних напрямів розвитку будівельного комплексу, інтеграцію зусиль будівельних організацій і наукових закладів у формуванні планів науково-дослідних і науково-конструкторських робіт, реалізацію в проектуванні й будівництві найбільш прогресивних рішень, шо забезпечують високу надійність споруд, ефективність і технологічність будівництва з урахуванням екологічних вимог, участь у створенні нормативної бази галузі, проведення незалежних експертиз проектів, підготовку вчених і спеціалістів для галузі.

З часу свого заснування Академія постійно удосконалювалась і на сьогодення повністю охопила усі напрямки будівельної справи: освітню систему, наукові дослідження, проектування, технології будівельних процесів, механізацію будівельних робіт, виробництво будівельних матеріалів і виробів і частково – комунальну сферу та її міську інфраструктуру. Академія є важливим засобом співпраці провідних спеціалістів галузі, впливаючи на формування розгалуженої системи обміну загальної та спеціалізованої інформації про науково-технічну діяльність будівельної галузі країни.

Академія будівництва активно розвиває міжнародне науково-технічне співробітництво.

 

                     Історична довідка

              У червні 1993 року відбулися установчі збори щодо створення Академії будівництва України, за ініціативою   Спілки цивільних інженерів України, підтриманою Міністерством України у справах будівництва і   архітектури, державними будівельними корпораціями,  науково-дослідними і проектними інститутами,   вищими навчальними закладами.

Поява організації пов’язана головним чином з необхідністю консолідації   творчого потенціалу будівельної галузі, спрямування його на створення і забезпечення високого науково-   технічного рівня будівельного виробництва в сучасних умовах.

  Установчі збори заснували Академію будівництва України    (24    червня    1993    р),   затвердили   Статут,    склад   організацій-засновників, академіків-фундаторів, обрали Президію.

   18 лютого 1994 року Міністерство юстиції України здійснило державну реєстрацію Академії будівництва       України (Свідоцтво № 542), затвердило Статут Академії.

  Першим президентом Академії став один з її засновників – Геннадій Карпович Злобін, гірничий інженер-    будівельник, заслужений будівельник УРСР, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,  Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ, професор,  Голова Державного комітету у справах будівництва УРСР (1975 – 1990),  який очолював Академію понад 20 років.

  26 лютого 2015 року президентом обраний  Іван Іванович Назаренко,  доктор технічних наук, професор,   заслужений діяч науки і техніки України,  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат   премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ.