Керівництво

Президент Академії будівництва України

НАЗАРЕНКО Іван Іванович

Доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України,

prezidentabu@ukr.net

 

 

Радник президента

ПЕЛИХ Юрій Костянтинович

Голова наглядової ради Державного публічного акціонерного товариства “Будівельна компанія “УКРБУД”. Заслужений будівельник України.

y.pelykh@ub.com.ua

Віце-президенти

 

 

АДРІАНОВ Володимир Павлович

Керівник відділення „Монтажні та спеціальні види робіт”. Заст. ген. директора ТОВ “УкрІнсталькон” ім. В.Н. Шимановського,

redakpbis@urdisc.com.ua

 

 

 

БЕРКУТА Анатолій Всеволодович

Канд.економ.наук.   Заслужений економіст України.

berkutaav@ukr.net

 

ЗАХАРЧЕНКО Петро Володимирович

Керівник відділення «Будівельні матеріали та вироби», кандидат технічних наук. Професор КНУБА. Голова асоціації «Українські будівельні матеріали та вироби».

tkd362@ukr.net

 

 

ЄФІМЧУК Валерій Васильович

Директор Інституту «Київський Промбудпроект».

info@prombudproject.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

КУЛІКОВ Петро Мусійович

Ректор КНУБА,  доктор економічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України

 

 

 

 

 

 

ЛЕЩИНСЬКИЙ Віктор Петрович

Директор ТОВ “Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства”

lvp50055@gmail.com

 

 

 

 

 

МИКИТАСЬ Максим Вікторович

Кандидат технічних наук. Народний депутат Верховної Ради України.

 

 

 


 

Повноваження керівних органів Академії.

 

Керівні органи, діють згідно повноважень, визначених Статутом Академії будівництва України.

Вищим керівним органом Академії є Загальні збори членів Академії (проводяться один раз в два роки).

Загальні збори:

  • визначають основні напрямки діяльності, вирішують основні питання організаційного характеру, вносять зміни та доповнення та затверджують Статут Академії;
  • обирають членів Президії Академії строком на 5 років, заслуховують звіти про їх діяльність;
  • заслуховують і затверджують звіти про роботу Президії та відділень Академії;
  • розглядають скарги, щодо дій, чи бездіяльності керівних органів Академії;
  • вирішують питання щодо припинення діяльності Академії.

 

Діяльністю Академії в період між Загальними зборами керує Президія Академії, яка обирає терміном на 5 років Президента,  затверджує віце-президентів та їх обов’язки, формує Науково-технічну Раду та затверджує її керівний склад, затверджує рішення керівних органів відділень та комісій; утворює постійні та тимчасові комісії, творчі колективи, експертні групи, затверджує їх склад, керівників, і заслуховує звіти про їх роботу; координує діяльність підрозділів.

2019 Склад Президії АБУ 

Президент Академії здійснює оперативне управління майном та коштами Академії, вирішує питання відповідно до мети і основних завдань діяльності Академії, віднесених до його компетенції внутрішніми Положеннями та даним Статутом, приймає з цих питань рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Президії та Загальних зборів членів Академії. Без довіреності діє від імені Академії, представляє інтереси Академії в державних та місцевих органах влади, політичних та громадських організаціях, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності в Україні, за кордоном та в міжнародних організаціях.

Для вирішення поточних питань в період між засіданнями Президії обирається Координаційна Рада Академії.  Склад Координаційної Ради призначає президент Академії.

Віце-президенти входять до складу Координаційної Ради та керують напрямками діяльності Академії. За кожним напрямком затверджені відповідні галузеві відділення у відповідності до їх діяльності.

Контрольно-ревізійна комісія.

Контролює правильність проведення фінансових і господарських операцій та подає на затвердження Загальних зборів Академії акти перевірок.